Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ na školský rok 2015/2016

Date: január 13, 2015 Author: borkacik Categories: Dokumenty, Novinky

Zápis detí do MŠ Bohrova sa uskutoční v termíne od 9. marca do 20.marca 2015. 

Žiadosti na prijatie dieťaťa do MŠ Bohrova 1 pre školský rok 2015/2016 sa budú prijímať v čase:

9.3.-13.3.2015 od 10.00 do 17.00 hod

16.3-20.3.2015 od 10.00 do 13.00 hod

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2014/2015 si môžu rodičia vyzdvihnúť v MŠ Bohrova alebo stiahnuť z web stránky www.msbohrova.sk alebo www.petrzalka.sk.

Pri prijímaní detí zákonný zástupcovia detí povinne predložia:

– žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnom stave

– občiansky preukaz zákonného zástupcu

– v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte (vydáva ohlasovňa pobytov miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka)