Včielky v EDULABE

Date: apríl 2, 2014 Author: borkacik Categories: Novinky, Uncategorized, Včielky

Včielky navštívili centrum moderných technológií v centre Bratislavy – EDULAB.  Vyskúšali si v moderných priestoroch to čo sa počas uplynulého roka naučili  v triede – pracovať s interaktívnou tabuľou, s počítačom, kresliacim programom …  Páčilo sa im pracovať s dotykovou obrazovkou počítača a pri počúvaní inštrukcií cez slúchadlá, boli ako malí dospelí. Vyrobili si lietadielko, vyfarbili obrázky,  ktoré nám nakoniec pomocou počítačovej animácie začali lietať. Bolo to super a tešíme sa opäť!