Stretnutie rodičov novoprijatých detí

Date: august 20, 2016 Author: borkacik Categories: Novinky

V pondelok 22.8.2016 sa koná stretnutie rodičov novoprijatých detí o 10.00 hod v spoločných priestoroch MŠ.

Tešíme sa na Vás.