Stretnutie rodičov

Date: september 11, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Milí rodičia,

pozývame Vás na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia  Borkáčik 18.9.2017 o 16.00 hod. v spoločných priestoroch MŠ. Následne sa budú konať aj triedne stretnutia rodičov a triednych učiteliek, na ktoré Vás tiež srdečne pozývame.

kolektív MŠ Bohrova