Rodičovské združenie

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Rodičovské združenie

Rodičovské združenie – Borkáčik

 

Číslo účtu :                    SK69 5600 0000 0049 2343 9001

IČO:                                50617648

Variabilný  symbol:      rodné číslo dieťaťa

Správa pre prijímateľa:  meno dieťaťa + trieda

 

 

Predsedníčka RZ – Borkáčik: Mgr. Katarína Mészárosová  (zástupca triedy mravčekovia)
Podpredsedníčka: Mgr. Ľudmila Kmeťová  (zástupca triedy včielky)
Hospodár: Lucia Karásková  (zástupca triedy mravčekovia)
Členovia:  Mgr. Katarína Batková  (zástupca triedy mravčekovia)
Mgr. Eliška Kostelníková  (zástupca triedy žabky)
Mgr. Mária Dvončová  (zástupca triedy lienky)
Katarína Fojtíková  (zástupca triedy lienky)

kontakt:  rzborkacik@gmail.com

 

Stanovy RZ – Borkáčik