Recyklovanie nie je hlúposť

Date: marec 14, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

 

“Aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.”

 

Zapojili sme sa do projektu “Recyklohry”. Je to školský recyklačný program, ktorý má za cieľ správne nakladanie s elektroodpadom, triedenie a následné recyklovanie vyradených drobných elektrozariadení z domácnosti a použitých batérií. Deti okrem toho, že sa naučia triediť elektroodpad, tak sa zapájajú do úloh zábavnou formou a hrami do vzdelávacích a výchovných aktivít s enviromentálnou tématikou.