Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ v školskom roku 2016/2017

Date: február 18, 2016 Author: borkacik Categories: Novinky

Zápis detí do MŠ Bohrova sa uskutoční v termíne od 11.apríla do 22.apríla 2016 

Žiadosti na prijatie dieťaťa do MŠ Bohrova 1 pre školský rok 2016/2017 sa budú prijímať v čase:

11.4.-15.4.2016 od 10.00 do 13.00 hod

18.4-22.4.2016 od 13.00 do 17.00 hod

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2016/2017 si môžu rodičia vyzdvihnúť v MŠ Bohrova alebo stiahnuť z web stránky www.msbohrova.sk alebo www.petrzalka.sk.

Pri prijímaní detí zákonný zástupcovia detí povinne predložia:

– žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnom stave