Prevádzka počas letných prázdnin

Date: jún 4, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

Cez letné prázdniny zriaďovateľ materských škôl v Petržalke, teda mestská časť Bratislava-Petržalka prerušuje prevádzky materských škôl najmenej na tri týždne, a to z hygienických dôvodov. Počas prerušenia prevádzky budú dôkladne vyčistené priestory jednotlivých budov, vydezinfikované triedy, šatne, kúpeľne ako aj hračky pre deti. Z týchto dôvodov, ako aj z dôvodov čerpania dovoleniek zamestnancami materských škôl, budú tieto zatvorené.

Počas letných prázdnin je prevádzka našej materskej školy upravená takto:

mesiac júl –  MŠ Bohrova zatvorená, náhradná MŠ Macharova

mesiac august – MŠ Bohrova v prevádzke20110612huranaprazdniny_1