Prevádzka MŠ počas vianočných prázdnin

Date: december 11, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

V  zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. a po prerokovaní s riaditeľkami materských škôl prerušuje starosta Mestskej časti-Petržalka Vladimír Bajan prevádzku v Materskej škole Bohrova 1 od 27.12.2017 do 5.1.2018 a stanovuje v čase vianočných prázdnin prevádzku na MŠ Lachova v termíne od 27.12. do 29.12.2017 a  MŠ Turnianska v termíne od 2.1.2018 do 5.1.2018.

V prípade nižšieho počtu prihlásených detí ako 10 v jednotlivých dňoch bude prevádzka aj na týchto materských školách prerušená.