Návšteva z Malých Levár

Date: január 13, 2015 Author: borkacik Categories: Mravčekovia, Novinky, Včielky

Koniec novembra sme si spríjemnili dlho očakávanou návštevou. Deti z materskej školy v Malých Levároch nám prišli oplatiť návštevu z júna minulého školského roka, keď trieda včielok a mravčekov strávila jeden celý nádherný deň v priestoroch MŠ Malé Leváre. Starí i noví kamaráti sa u nás rýchlo udomácnili a strávili sme príjemné popoludnie v spoločných hrách.  Naše deti v lete zaujímalo ako sa žije na dedine a Levárčatá chceli vidieť kus Bratislavy. Spravili sme si preto spoločný výlet Vláčikom Blaváčikom cez staré mesto k Bratislavskému hradu a späť.

Tešíme sa už teraz na ďalšie spoločne strávené chvíle!!!