Naši zamestnanci

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Naši zamestnanci

 

Pedagogickí zamestnanci:

ŽABKYIMG_2430
Jarmila Bachratá
Mgr. Lenka Vrábelová
LIENKYIMG_5003
Lenka Hanusová
Michaela Karáseková
MRAVČEKOVIAIMG_5001
Iveta Bosnyáková, zástupkyňa riaditeľky
Marta Vachálková
VČIELKYIMG_4999
Ingrid Mitošinková
Mgr. Jana Oswaldová, riaditeľka MŠ

 

O čistotu MŠ sa starajú:

Marie Poláková
Vlasta Condenárová
Vlasta Damašková

 

O naše brušká sa starajú:

Mária Mackovičová, vedúca ŠJ
Marta Blahová
Marcela Urbanovičová
Jaroslava Maršalová