Materská škola roka

Date: apríl 8, 2019 Author: borkacik Categories: Novinky, Uncategorized

 

Titul Materská škola roka 2018 udelil pán starosta Ing. Ján Hrčka našej materskej škole za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky v predprimárnom vzdelávaní, za mimoriadny prínos pri rozvoji materských škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Úprimne sa zo získaného titulu tešíme.

Ďakujeme.