Magický svet škôlkára

Date: december 18, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Naša materská škola v spolupráci s Rodičovským združením – Borkáčik sa zapojila do výzvy Bratislavského samosprávneho kraja o poskytnutie dotácie z položky Participatívny rozpočet na vybavenie školy modernou interaktívnou technikou a digitálnymi hračkami. O výsledku rozhodovala široká verejnosť, ktorá svojimi hlasmi rozhodla, že sme dotáciu vo výške 4 992,- € dostali. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí hlasovali a samozrejme aj BSK za možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky z ich rozpočtu. Mobilnou interaktívnou tabuľou Magic Box sme zmodernizovali vybavenie v triede najmenších detí – žabiek, ktoré sa s veľkou chuťou pustili do spoznávania možností, ktoté im tabuľa ponúka. Digitálny audio systém – Easi-Ears, autíčko PRO-BOT, včielka BEE Bot, Interaktívna stena, Mini mobilné telefóny, CD prehrávač EASI LISTENER zase zatraktívnia výchovno-vzdelávací proces, prinesú deťom veľa zábavy zo získavania nových poznatkov a takisto sa naučia, že digitálna technika je zdrojom nových informácií a nie je určená len na hru.