Krúžková činnosť

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Krúžková činnosť

V školskom roku 2018/2019 budú v našej materskej škole pracovať  tieto krúžky:

 

Anglický jazyk lektorka: Ľudmila Kuľhová pondelok a streda

1.skupina  – 14.00-14.30 hod.

2. skupina  – 14.30-15.00 hod.

3. skupina  – 15.00.-15.30 hod.

 

Nemecký jazyk  

lektor: Mgr. Martin Oswald

 

utorok a štvrtok

1.skupina 15.30 – 16.00 hod.

 

Krúžok ľudového tanca lektorka: Mgr. art Alena Bucová pondelok

1. skupina – 15.00 – 15.45 hod.

2. skupina – 15.45 – 16.30 hod.