Korunovačná cesta

Date: január 5, 2020 Author: borkacik Categories: Novinky

Vedeli ste, že Bratislava je mesto kde bolo korunovaných devätnásť kráľov a aj kráľovné? Vedeli ste, že Bratislava sa v minulosti volala Prešporok alebo aj Pressburg? Vedeli ste, že zo štyroch mestských brán sa zachovala len jedna – Michalská brána? Nie? Deti v našej materskej škole to vedia.

Náš projekt “Korunovačná cesta” zážitkovou formou približuje deťom históriu mesta, v ktorom bývajú, ktoré má bohatú minulosť a práve vďaka deťom určite aj budúcnosť. Prostredníctvom výletov, exkurzií, kultúrno-spoločenskými aktivitami deti spoznávali dominanty mesta, oboznamovali sa s historickými udalosťami, ktoré sa na území nášho mesta stali. Dnešné deti poznajú lepšie dovolenkové destinácie ako mesto, v ktorom sa narodili a kde bývajú. Máloktoré z nich pozná v meste aj iné miesta ako nákupné centrá. Prínos nášho projektu preto je v získavaní informácií o meste v ktorom žijú, budovanie vzťahu k svojmu bydlisku, pestovanie zdravého lokálpatriotizmu u detí a ich prostredníctvom aj u rodičov. Rodičia cez deti získavajú informácie o tom ako a kde zmysluplne tráviť s deťmi voľný čas.

Realizácia nášho projektu bola možná vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraje, kde sme sa žiadali o poskytnutie grantovej dotácie z participatívneho rozpočtu a zo získanej sumy 3 500,- € sme mohli realizovať všetky aktivity vyplývajúce z projektu. Deti navštívili Bratislavský hrad aj hrad Devín, povozili sa po historickom centre mesta vláčikom Blaváčikom, navštívi detské predstavenie v Mestskom divadle P.O.Hviezdoslava. V Mestskom múzeu v Starej radnici sa zoznámili s expozíciou meste Bratislava, v BIBIANE zase strávili tvorivé dopoludnie a videli bábkové divadlo, zúčastnili sa koncertov zameraných na ľudovú tvorivosť. Svoju fantáziu a predstavivosť realizovali v stavbách z Lega (nakúpeného tiež z finančných prostriedkov z BSK), z ktorých si postavili vlastné mesto. Aj vianočné trhy organizované v materskej škole sa niesli v znamení starých remesiel a vlastnoručne vyrobených vianočných ozdôb. Deti sa oboznámili s množstvom kníh, príbehov a povestí o Bratislave, spoznávali zvyky z nášho kraja, pomocou hier, súťaží, tvorivých zadaní  riešili špecifiká nášho regiónu. Možno najväčším zážitkom bolo hľadanie korunovačnej cesty priamo v starom meste, kde nás mosadzné korunky na chodníkoch previedli presne tou istou trasou akou išiel po korunovácii nový kráľ.

Veríme, že aj vďaka nášmu projektu sme zasiali semienko záujmu o naše krásne mesto – BRATISLAVA u našich detí, ale i u celých rodín. Veď nemusíme objavovať krásy len v zahraničí, stačí sa poobzerať a zaujímavé miesta nájdeme aj doma.