Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lístok nájdete na www.msbohrova.edupage.org alebo v aplikácii Edupage.