Enviroučebňa na školskom dvore

Date: november 26, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Už niekoľko rokov sa usilujeme o získanie priestoru na školskom dvore pre všetky prírodovedné a environmentálne aktivity ako aj pre čo najautentickejšie využívanie zážitkového učenia. Chceli sme získať aj priestor, kde sa môžeme skryť pred dažďom či naopak silným slnkom pri úplne obyčajných, bežných detských hrách. Konečne sa nám náš sen splnil. Vďaka Nadácii EPH a jej finančnému príspevku za náš projekt “Enviroučebňa v materskej škole” vo výške 1000,- a finančnej i materiálnej spolupráci Rodičovského združenia – Borkáčik, sa nám podarilo na školskom dvore vybudovať altánok, ktorý ešte dlhé roky bude slúžiť aj ďalším generáciám detí z nášho sídliska.