Dopravná výchova vpraxi

Date: jún 22, 2014 Author: borkacik Categories: Novinky, Včielky

Celý školský rok sa deti z najstaršej triedy – včeličky, venujú prioritne dopravnej výchove. Ich spoločníkom po celý školský rok je kolobežka. Cez  triedny projekt “Kolobežka rýchlo bežká”, ktorý finančne podporila nadácia Volkswagen, sa deti teoreticky i prakticky cez rôzne aktivity počas tohto školského roka zoznamovali s pravidlami celostnej premávky, s dopravnými značkami, riešili interaktívne úlohy na počítačoch či interaktívnej tabuli, kresli, modelovali, lepili, vymýšľali príbeh o kolobežke, tvorili plagát či triedny časopis… V prvom rade sa však pravidelne počas pobytu vonku kolobežkovali, čím získavali praktické skúsenosti, ktoré neskôr  určite v roli cyklistu či šoféra zúročia.

Svoje získané poznatky i zručnosti sme si overili prakticky pri návštevách dopravného ihriska, a aj vtedy keď dopravné ihrisko prišlo za nami. O túto skúsenosť sa včielky podelili aj s deťmi z triedy mravčekov.