Dochádzka detí počas vianočných sviatkov

Date: november 22, 2016 Author: borkacik Categories: Novinky

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa – Mestskej časti Bratislava-Petržalka, dovoľujem si touto cestou dať Vám na vedomie informáciu ohľadom organizačného zabezpečenia materských škôl v čase vianočných prázdnin

od 27.12.2016 (utorok) do 05.01.2017 (štvrtok)

23.12.2016 (piatok) bude na našom zariadení prevádzka prerušená, pokiaľ sa nahlási menej ako desať detí.

Od 27.12.2016 (utorok) do 30.12.2016 (piatok) bude prevádzka na MŠ MACHAROVA 1,

Od 02.01.2017 (pondelok) do 05.01.2017 (štvrtok) bude prevádzka na MŠ RŐNTGENOVA 16.

Z dôvodu potreby zabezpečenia prevádzky a nahlásenia počtu detí na náhradné materské školy, si Vás dovoľujem požiadať, aby ste triednym pani učiteľkám nahlásili dochádzku Vášho dieťaťa v uvedených termínoch. Upozorňujem Vás, že v prípade nahlásenia menej ako 10 detí zo všetkých materských škôl na obdobie vianočných prázdnin, bude prerušená prevádzka aj v náhradných materských školách.

Prevádzka našej materskej školy začne opäť  9.1.2017.

 

Ďakujem za porozumenie a spoluprácu.