Deutsch mit Hans Hase

Tento školský rok sa do Materskej školy Bohrova 1 po dlhých rokoch znova vrátila  nemčina. Pred dvadsiatimi rokmi sa s nemeckým jazykom v rámci krúžkovej činnosti oboznamovali predškoláci bežne. Časom však začala nemčinu vytláčať angličtina a želanie  rodičov, aby sa deti oboznamovali hlavne s anglickým jazykom. To bola z nášho pohľadu škoda, keďže len poloha našej materskej školy je ako sa hovorí „čo by kameňom dohodil“ od hraníc Rakúska a deti s rodičmi bežne túto krajinu navštevujú.

Preto sme sa s očakávaním zapojili do grantového programu Nemčina do materských škôl vypísaného Nadáciou Volkswagen Slovakia. Cieľom nášho projektu, s ktorým sme uspeli bolo hravou formou vzbudiť záujem detí o nemecký jazyk formou hier, piesní, riekaniek, pracovných listov  a aktivít na interaktívnej tabuli. Deti sa nebifľovali slovíčka, ale formou hry, bez nátlaku na ich výkon sa oboznamovali s cudzím jazykom. Projekt bol podporený sumou 2200,-€, ktoré boli určené na didaktické pomôcky a finančnú odmenu pre lektora. Súčasťou podpory projektu bolo aj odborné školenie lektora cez Goethe Institut Bratislava – Efektívna výučba nemčiny v predškolskom zariadení.

Pred záverom školského roka môžeme konštatovať, že náš zámer sa podaril. Deti z triedy mravčekov sa tešili na  Hansa Haseho (plyšového zajačika, ktorý ich oboznamovaním sa s cudzím jazykom sprevádzal), na riekanky, pesničky a hry v jazyku, ktorý bol v septembri pre ne ešte úplne neznámy. V budúcom školskom roku budeme vo výuke pokračovať a dúfať, že si deti základy oboznamovania sa s nemeckým jazykom budú prehlbovať aj v ich ďalšom štúdiu na základných školách.