Deň otvorených dverí

Date: marec 2, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky, Uncategorized

Pred prijímaním žiadostí na predprimárne vzdelávanie organizujeme Deň otvorených dverí pre záujemcov o prihlásenie dieťaťa do našej MŠ.
 dňa: 4. apríla 2018
čas: 8:00 – 11:30 a 15.00-17.00 hod.
Môžete sa oboznámiť s interiérom i exteriérom našej materskej školy, v ktorých prebiehajú vzdelávacie aktivity. Nahliadnite do spoločných priestorov MŠ, zoznámte sa s aktivitami, ktoré na našej materskej škole každoročne prebiehajú, s našim zameraním a ostatnými možnosťami, ktoré poskytujeme. Pri návšteve u nás Vás budú sprevádzať pedagogickí zamestnanci.
Tešíme sa na vašu účasť.