Deň otvorených dverí v MŠ Bohrova

Date: február 16, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

obrazokPred odovzdávaním prihlášok do MŠ organizujeme Deň otvorených dverí pre záujemcov o prihlásenie dieťaťa do našej MŠ.
 dňa: 29.marec 2017
čas: 8:00 – 11:30 a 15.00-17.00 hod.
Môžete sa oboznámiť s priestormi našej materskej školy, v ktorých prebiehajú vzdelávacie aktivity. Nahliadnite do spoločných priestorov MŠ, zoznámte sa s aktivitami, ktoré na našej materskej škole každoročne prebiehajú, s našim zameraním a ostatnými možnosťami, ktoré poskytujeme. Pri prehliadke Vás budú sprevádzať pedagogickí zamestnanci.
Tešíme sa na vašu účasť.