Ďalší rok s Hansom Hasem

Date: júl 4, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

V materskej škole dieťa ešte nevie čítať, písať ani počítať. Preto sa cudzí jazyk učí prostredníctvom rôznych hier, piesní a básní. Týmto spôsobom si vytvára k učeniu cudzieho jazyka pozitívny vzťah, učenie ho baví a nové poznatky získava úplne prirodzene a automaticky. Práve na tomto princípe je postavená výuka nemeckého jazyka v našej materskej škole. Vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia sa nám už druhý školský rok darí vrátiť nemecký jazyk aj do našej školy. Vieme, že anglický jazyk je jeden s najpoužívanejších jazykov na svete, ale vzhľadom k blízkosti nemecky hovoriacich krajín k nášmu mestu, by bolo škoda, keby sa nemčina nedostala medzi deti. Aj keď má nemecký jazyk má svoje špecifiká a nie je príbuzný slovenskému jazyku, deti sa sa učia tomuto jazyku porozumieť. Deti v predškolskom veku ešte nezaťažujeme gramatickou, pretože by to bolo zbytočné. Zameriavame sa hlavne na bohatú slovnú zásobu nemeckých slov.

Pri učení cudzieho jazyka sa deti oboznamujú nie len s jazykom, ale aj s kultúrou národa, ktorý týmto jazykom hovorí. Oboznamujú sa s rôznymi krajinami, s ich kultúrnymi zvykmi a tradíciami, s ich spôsobom života, s ich typickými sviatkami a podobne.

Najväčšiu radosť majú deti z rôznych hier a piesní, kde v spojení hudby a slova dokážu ľahko nasávať nové výrazy. Počas celého roka ich sprevádza kamarát Hans Hase (bábka), ktorého úlohou je prelomiť strach detí z rozprávania v cudzom jazyku. A očividne sa mu darí. Ostáva nám len veriť, že deti, ktoré odchádzajú do školy na nemčinu nezanevrú a budú v učení sa tohto cudzieho jazyka pokračovať.