Ďakujeme SPP distribúcia!!!!

Date: august 3, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

 

Touto cestou sa chceme poďakovať spoločnosti SPP distribúcia, ktorá našej materskej škole venovala 8 notebookov, ktoré poslúžia našim deťom na oboznamovanie sa so svetom digitálnych technológií.