Chodník odvahy

Date: október 25, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Na našom školskom dvore pribudol vďaka Grantovému programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity, z ktorého sme za náš projekt získali 1000,- € a príspevku Rodičovského združenia – Borkáčik vo výške 1,200 € nový hrový prvok t.z.v. chodník odvahy. Deti si na ňom môžu zdokonalovať svoje pohybové kompetencie, prekonávať strach z nepoznaného a zároveň si tým aj zvyšovať sebavedomie.

ĎAKUJEME !!!