Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2020/2021

Date: február 13, 2020 Author: borkacik Categories: Novinky, Prijímanie detí do materskej školy

      V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční v termíne  od…

Viac >>

Logo

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2019/2020

Date: február 15, 2019 Author: borkacik Categories: Prijímanie detí do materskej školy

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční v termíne  od…

Viac >>