Platby

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Platby

Úhrada poplatkov v materskej škole S účinnosťou od 1.9.2008 výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.( zákon č. 245/2008 Z.z., §28 ods. 5) zriaďovateľ. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku…

Viac >>