Naši zamestnanci

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Naši zamestnanci

  Pedagogickí zamestnanci: ŽABKY Jarmila Bachratá Mgr. Lenka Vrábelová LIENKY Lenka Hanusová Michaela Karáseková MRAVČEKOVIA Iveta Bosnyáková, zástupkyňa riaditeľky Marta Vachálková VČIELKY Ingrid Mitošinková Mgr. Jana Oswaldová, riaditeľka MŠ   O čistotu MŠ sa starajú: Marie Poláková Vlasta Condenárová Vlasta Damašková   O naše brušká sa starajú: Mária Mackovičová, vedúca ŠJ Marta Blahová Marcela Urbanovičová…

Viac >>