Krúžková činnosť

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Krúžková činnosť

V školskom roku 2018/2019 budú v našej materskej škole pracovať  tieto krúžky:   Anglický jazyk lektorka: Ľudmila Kuľhová pondelok a streda 1.skupina  – 14.00-14.30 hod. 2. skupina  – 14.30-15.00 hod. 3. skupina  – 15.00.-15.30 hod.   Nemecký jazyk   lektor: Mgr. Martin Oswald   utorok a štvrtok 1.skupina 15.30 – 16.00 hod.   Krúžok ľudového tanca lektorka:…

Viac >>

S kým spolupracujeme

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: S kým spolupracujeme

Na tejto stránke nájdete spoločnosti a ich projekty, do ktorých sme aktívne zapojení. Ak poznáte ďalšie zaujímavé projekty, prosím, zašlite nám informáciu mailom alebo osobne p. riaditeľke MŠ. Ďakujeme!   ŠKOLSKÉ OVOCIE Po reforme spoločnej organizácie trhu v sektore ovocia a zeleniny v roku 2007 sa pristúpilo k príprave právneho predpisu pre zavedenie pravidelných dodávok ovocia a zeleniny…

Viac >>

Rodičovské združenie

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Rodičovské združenie

Rodičovské združenie – Borkáčik   Číslo účtu :                    SK69 5600 0000 0049 2343 9001 IČO:                                50617648 Variabilný  symbol:      rodné číslo dieťaťa Správa pre prijímateľa:  meno dieťaťa + trieda     Predsedníčka RZ – Borkáčik: Mgr. Katarína Mészárosová  (zástupca triedy…

Viac >>

Naši zamestnanci

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Naši zamestnanci

  Pedagogickí zamestnanci: ŽABKY Jarmila Bachratá Mgr. Lenka Vrábelová LIENKY Lenka Hanusová Michaela Karáseková MRAVČEKOVIA Iveta Bosnyáková, zástupkyňa riaditeľky Marta Vachálková VČIELKY Ingrid Mitošinková Mgr. Jana Oswaldová, riaditeľka MŠ   O čistotu MŠ sa starajú: Marie Poláková Vlasta Condenárová Vlasta Damašková   O naše brušká sa starajú: Mária Mackovičová, vedúca ŠJ Marta Blahová Marcela Urbanovičová…

Viac >>

Platby

Date: august 18, 2016 Author: borkacik Categories: Platby

Úhrada poplatkov v materskej škole S účinnosťou od 1.9.2008 výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.( zákon č. 245/2008 Z.z., §28 ods. 5) zriaďovateľ. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku…

Viac >>