Nová webstránka

Date: marec 9, 2020 Author: borkacik Categories: Novinky

OD 1.3.2020 PRECHÁDZAME NA NOVÚ WEB STRÁNKU  http://www.msbohrova.edupage.org

Viac >>

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2020/2021

Date: február 13, 2020 Author: borkacik Categories: Novinky, Prijímanie detí do materskej školy

      V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční v termíne  od…

Viac >>

Korunovačná cesta

Date: január 5, 2020 Author: borkacik Categories: Novinky

Vedeli ste, že Bratislava je mesto kde bolo korunovaných devätnásť kráľov a aj kráľovné? Vedeli ste, že Bratislava sa v minulosti volala Prešporok alebo aj Pressburg? Vedeli ste, že zo štyroch mestských brán sa zachovala len jedna – Michalská brána? Nie? Deti v našej materskej škole to vedia. Náš projekt “Korunovačná cesta” zážitkovou formou približuje…

Viac >>

Vianočné prázdniny

Date: november 18, 2019 Author: borkacik Categories: Novinky

VIANOČNÉ PRÁZDNINY od 23.12.2019  do 07.01.2020  Prevádzka na: MŠ Ševčenkova: 23.12.2019 – 31.12.2019 MŠ Vyšehradská: 02.01.2020 – 07.01.2020   Podmienky prevádzky daných materských škôl počas vianočných prázdnin: V prípade, ak bude nahlásených menej ako 10 detí zo všetkých materských škôl na obdobie vianočných prázdnin, bude prevádzka daných materských škôl prerušená. V prípade, ak príde menej ako 10…

Viac >>

Plenárna schôdza RZ

Date: september 13, 2019 Author: borkacik Categories: Novinky

Milí rodičia, pozývame Vás všetkých na plenárnu schôdzu a následne aj na triedne schôdzky rodičovského združenia dňa 17.9.2019 o 16.00 hod v spoločenskej miestnosti materskej  školy.  Tešíme sa na Vás kolektív MŠ Bohrova

Viac >>

Škôlka volá…

Date: august 19, 2019 Author: borkacik Categories: Novinky

Školský rok 2019/2020 sa začína 2.9.2019. Prosíme Vás, aby Ste dodržiavali čas príchodu do MŠ najneskôr do 8,15 hod. Každý škôlkár má mať vo svojej skrinke podpísané papučky alebo sandáliky s pevnou pätou, pyžamko, náhradné oblečenie. Tešíme sa na Vás.

Viac >>

Oslavovali sme Deň Zeme

Date: apríl 17, 2019 Author: borkacik Categories: Galéria, Novinky

Ráno 16.4.2019 nám prinieslo krásny slnečný deň pripravený na oslavu Dňa Zeme. Na školskom dvore mali deti pripravené rôzne aktivity so zameraním na environmentálnu výchovu. Vystriedali sa pri čistení špinavého jazierka, zachraňovali žabky, aby bezpečne prešli z lúky do rybníka, precvičili si šikovnosť prenášaním vody z jedného miesta na druhé bez toho aby vyliali – chránili každú…

Viac >>

Materská škola roka

Date: apríl 8, 2019 Author: borkacik Categories: Novinky, Uncategorized

  Titul Materská škola roka 2018 udelil pán starosta Ing. Ján Hrčka našej materskej škole za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky v predprimárnom vzdelávaní, za mimoriadny prínos pri rozvoji materských škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Úprimne sa zo získaného titulu tešíme. Ďakujeme.

Viac >>

Čítajme spolu: Pupo a Fazuľka

Date: apríl 8, 2019 Author: borkacik Categories: Novinky

To že je marec mesiacom kníh všetci vieme. Tak sa aj u nás snažíme po celý rok a v marci o to intenzívnejšie pracovať s rôznymi knihami či ilustráciami. Počúvame známe i nové príbehy, dramatizujeme rozprávky, ilustrujeme svoje obľúbené knižky. Tento rok sme čítali spoločne aj novú knižku pre deti od Hany Lasicovej: Pupo a…

Viac >>

Kurz korčuľovania

Date: marec 17, 2019 Author: borkacik Categories: Novinky

Začiatkom marca mali deti starších tried opäť možnosť zúčastniť sa kurzu korčuľovania a zdokonaliť tak svoje korčuliarske zručnosti alebo vybojovať  boj so sebou samým a postaviť sa prvý krát s korčuľami na ľad. Prvotné neúspechy, pády, problémy s udržaním rovnováhy, schopnosti postaviť sa na ľade či prekorčuľovať kus ľadovej plochy po týždni zmizli a teraz…

Viac >>