Predplavecký kurz

Date: máj 29, 2017 Author: borkacik Categories: Galéria, Mravčekovia, Včielky

Tak ako každý rok aj tento krát predškoláci, ktorí mali záujem absolvovali predplavecký kurz. Tohto roku sme sa však rozhodli pre zmenu a kurz sme realizovali v spolupráci s Plaveckou akadémiou Žralok v novej plavárni v Petržalke na Jiráskovej ulici. Na to aby sa deti báli vody nebol čas, lebo od začiatku plávali v hlbokej…

Viac >>

Smetiarsky kurz pre najmenších

Date: apríl 13, 2017 Author: borkacik Categories: Galéria, Mravčekovia, Včielky

 O separovanom odpade sa s deťmi v triedach rozprávame niekoľkokrát do roka. Priamo v triedach separujeme papier, doma zbierame baterky či plastové fľaše a starý papier. Vždy je však lepšie raz vidieť ako sa len rozprávať. A tak si mravčekovia a včielky priamo v dvore separovaného odpadu OLO vyskúšali kde, ktorý odpad patrí a prečo….

Viac >>

Mravčekovia v krajine rozprávok

Date: marec 23, 2017 Author: borkacik Categories: Galéria, Mravčekovia

Mravčekovia sa tento školský rok pohybujú v krajine rozprávok. Každý mesiac si s pani učiteľkou prečítajú jednu knihu, s ktorou potom pracujú. V pracovnom zošite riešia rôzne zaujímavé úlohy , vychádzajúce z prečítaného textu, na interaktívnej tabuli si  v  programe ALF opakujú poznatky, programujú včielku Bee Bot, vypracúvajú úlohy prostredníctvom autokorektívnych kariet …No a toto…

Viac >>

Fašiangový karneval

Date: február 18, 2017 Author: borkacik Categories: Galéria, Lienky, Mravčekovia, Včielky, Žabky

Prešiel znova rok a naša škôlka sa na jeden deň premenila na rozprávkovú krajinu plnú víl, supermanov, princezien, zvieratiek, bojovníkov, policajtov či ďalších postavičiek z rozprávok a filmov. Od rána sme si užívali chvíle zábavy v kostýmoch, spoločne sme sa zúčastnili interaktívneho predstavenia divadielka Mici a Mňau: “Orchestrion” a po ňom sme si ešte zatancovali,…

Viac >>

Betónová džungľa

Date: február 16, 2017 Author: borkacik Categories: Galéria, Mravčekovia

Začiatkom februára sa zúčastnili interaktívneho programu Betónová džungľa v SNG. Deti najprv tvorili domčeky z hliny, ktoré následne zasadili tesne vedľa seba do plastovej krabičky, ktoré spolu s pani rektorkou zaliali sadrou. Potom sme si pozretiu výstavu, kde na obrazoch mali identifikovať krajinu ktorá je bez zásahu človeka a krajinu kde človek zanechal svoje stopy…

Viac >>

Kurz korčuľovania

Date: február 16, 2017 Author: borkacik Categories: Galéria, Mravčekovia, Uncategorized, Včielky

Hneď začiatkom januára absolvovali mnohé deti z triedy mravčekov a včielok kurz korčuľovania. Deti, ktoré dostali korčule len pod stromček, zvládli základy tohto športu super.  Prekonali strach a po pár dňoch už nebol pre nich ľad ani zima nepriateľ. Mnohí z Vás videli deti na živo, takže viete, že sa veľa naučili a teraz to…

Viac >>

Depistáž školskej pripravenosti

Date: január 12, 2017 Author: borkacik Categories: Mravčekovia, Novinky, Včielky

Depistážne psychologické vyšetrenie sa realizuje u detí v príedškolskom roku materskej školy s cieľom zmapovať ich aktuálnu úroveň kognitívnych schopností a zručností a tým včas identifikovať deti, ktoré vykazujú znaky  nerovnomernosti psychického a osobnostného vývinu z hľadiska ich očakávaného zaškolenia. Včasná identifikácia týchto detí napomôže k optimalizácii  ich prípravy k zaškoleniu a tým zníži u nich predpoklad odkladu povinnej školskej dochádzky, event. napomôže predísť možným…

Viac >>

Mikulášsky beh

Date: december 6, 2016 Author: borkacik Categories: Galéria, Mravčekovia, Včielky

Už sa stalo pomaly tradíciou, že Mikuláša oslavujeme aj pohybom na čerstvom vzduchu a to konkrétne behom po trase v Horskom parku. Kurz tanečno-pohybovej prípravy, ktorý absolvujeme s deťmi z triedy včielok a mravčekov má takú krásnu, i keď studenú bodku. V cieli deti samozrejme čakala sladká odmena, ktorú dostali z rúk Mikuláša.

Viac >>

Zlatou krajinou

Date: november 2, 2016 Author: borkacik Categories: Galéria, Mravčekovia

Mravčekovia  cestovali zlatou krajinou v Slovenskej národnej galérii. V programe SNG k tomuto stretnutiu stálo: Zlato je ušľachtilý žltý, stály a veľmi kujný kov známy už od staroveku. Zlatkami sa dá platiť, zlátené sú sochy v kostoloch, zlatou cestou musel prejsť princ v rozprávke. Zlato nie je len drahým materiálom, ale aj symbolom. Vďaka dielam…

Viac >>

Na návšteve v Malých Levároch

Date: máj 26, 2016 Author: borkacik Categories: Galéria, Mravčekovia, Včielky

Po dvoch rokoch sme si urobili znova výlet do dedinky na Záhorí – Malé Leváre. Máme tam svojich kamarátov v materskej škole, s ktorými si počas roka píšeme listy či posielame balíky. Rozprávame sa aký je rozdiel medzi životom v meste a na dedine, ako to na taj dedine naozaj vyzerá. A tak teraz sme…

Viac >>