Borkáčikova knižnica

Jednou z nosných profilácii našej materskej školy je rozvoj predčitateľskej gramotnosti u detí. Pri svojej práci využívame kreatívne formy práce s deťmi a s literatúrou. Našim hlavným cieľom je vyvolať u detí záujem o knihy a čítanie ako také a následne tak zasiať v deťoch semienko celoživotnej lásky ku knihe, k celoživotnému vzdelávaniu a zmysluplnému relaxu. Chceme, aby deti poznali alternatívu ku času, ktorý strávia pri počítačoch či tabletoch už v tomto útlom veku. Naše snaženie by bolo o to jednoduchšie keby sa mohlo odohrávať v priestoroch na to určených, v príjemnom prostredí prispôsobenom detskému čitateľovi. Preto sme sa zapojili  do grantového programu Raiffeisen Bank , aby sme vymaľovali a nábytkom vybavili miestnosť, ktorá bude slúžiť deťom i rodičom našej materskej školy ako knižnica. Časť finančných prostriedkov by sme využili aj na zakúpenie nových kníh do školskej knižnice.

V grantovom programe sa nám nepodarilo uspieť, ale aj tak naša knižnica je skutočnosťou. Vďaka veľkej pomoci rodičov p. Gajdošíka (pomohol nám s úpravou a vypaľovaním miestnosti) a p. Lakyho (vyrobil nám do knižnice nábytok), sa nám podarilo náš plán zrealizovať.

Od septembra 2016 sa teda môžeme tešiť z estetického prostredia, ktorom s deťmi trávime čas pri čítaní rozprávok či rôznych príbehov. Deti spolu s rodičmi majú v prípade záujmu požičiavať si bezplatne knihy z našej knižnice domov, a aj takto tráviť spoločne čas.

img_4526

v minulosti

img_6002                dnes