Borkáčikova knižnica

Date: január 18, 2017 Author: borkacik Categories: Novinky

POZÝVAME VÁS DO BORKÁČIKOVEJ KNIŽNICE!!!
 
 

Knižnica ponúka odbornú literatúru zakúpenú RZ pre potreby materskej školy, ktorú okrem pedagogického zboru môžete využívať aj Vy, rodičia detí materskej škola a samozrejme detskú literatúru rôznych žánrov.

KDE?           V prízemí materskej školy vedľa vstupnej haly

KEDY?        Každý štvrtok od 16.00 do 17.00 hod. (prípadne podľa dohovoru so zodpovednou pani učiteľkou)

Vedením knižnice bola poverená p. Ingrid Fedáková, učiteľka v triede mravčekov.


PRAVIDLÁ KNIŽNICE:
 

  1. Každý čitateľ môže mať požičané max. 2 knihy.
  2. Každý čitateľ je povinný vrátiť vypožičanú knihu do 2 týždňov od dátumu výpožičky.Výpožičný čas je možné predĺžiť po vzájomnej dohode s knihovníkom (max. na 30 kalendárnych dní).
  3. Vypožičanie knihy potvrdzuje čitateľ svojim podpisom.
  4. Vypožičanú knihu je nutné vrátiť v takom stave, v akom si ju čitateľ požičal.
  5. Pri poškodení, alebo stratení knihy hradí čitateľ jej plnú cenovú hodnotu.