ODPADla nám hodina

Date: marec 15, 2018 Author: borkacik Categories: Galéria

  “Tak ako si dieťa po sebe upratuje hračky, tak ako si upratujete detskú izbu, tak si musíme po sebe upratať naše životné prostredie.”   Deti z tried mravčekov a včielok si stredajšie dopoludnie spríjemnili návštevou divadla. V spolupráci s OLOM deťom predstavili predstavenie Daniela Heviera s názvom ODPADla nám hodina. Program mal za úlohu…

Viac >>

Recyklovanie nie je hlúposť

Date: marec 14, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

  “Aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.”   Zapojili sme sa do projektu “Recyklohry”. Je to školský recyklačný program, ktorý má za cieľ správne nakladanie s elektroodpadom, triedenie a následné recyklovanie vyradených drobných elektrozariadení z domácnosti a použitých batérií. Deti okrem toho, že sa naučia triediť elektroodpad, tak sa zapájajú do…

Viac >>

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2018/2019

Date: marec 2, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov prijímať deti v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2018/2019 v termíne od 16.apríla do 27.apríla 2018 Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti…

Viac >>

Deň otvorených dverí

Date: marec 2, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky, Uncategorized

Pred prijímaním žiadostí na predprimárne vzdelávanie organizujeme Deň otvorených dverí pre záujemcov o prihlásenie dieťaťa do našej MŠ.  dňa: 4. apríla 2018 čas: 8:00 – 11:30 a 15.00-17.00 hod. Môžete sa oboznámiť s interiérom i exteriérom našej materskej školy, v ktorých prebiehajú vzdelávacie aktivity. Nahliadnite do spoločných priestorov MŠ, zoznámte sa s aktivitami, ktoré na našej…

Viac >>