Orientačné testy školskej zrelosti predškolákov

Date: január 21, 2018 Author: borkacik Categories: Novinky

Depistážne psychologické vyšetrenie sa realizuje u detí v príedškolskom roku materskej školy s cieľom zmapovať ich aktuálnu úroveň kognitívnych schopností a zručností a tým včas identifikovať deti, ktoré vykazujú znaky  nerovnomernosti psychického a osobnostného vývinu z hľadiska ich očakávaného zaškolenia. Včasná identifikácia týchto detí napomôže k optimalizácii  ich prípravy k zaškoleniu a tým zníži u nich predpoklad odkladu povinnej školskej dochádzky, event. napomôže predísť možným…

Viac >>

Šťastné a veselé

Date: január 15, 2018 Author: borkacik Categories: Galéria

Aj keď už máme po Vianociach, pripomeňme si ich ešte týmito fotkami. Detičky z najstarších tried mravčekov a včielok si pre rodičov a starých rodičov pripravili v decembri vianočnú besiedku, ktorou spoločne privítali Vianoce. Na besiedke nechýbali anjeli ani škriatkovia, ktorý popoludnie spríjemnili svojimi piesňami a básničkami. Ďakujeme za účasť na našom predstavení a tešíme…

Viac >>